Türk Eğitim Gazetesi
19.07.2024
Haber Detayı

21. Yüzyıl Bilgisini Üreten Üniversite


İstinye Üniversitesi, bünyesinde "Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere ülkemizin önde gelen sağlık kurumlarını barındıran “MLPCareGrubu”nun, 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kurulmuştur.İstinye Üniversitesi, sağlık sektöründe elde edilen başarının devamını üniversite eğitimine taşıyarak evrensel bilgi üretimine destek vermeyi, Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversiteleri arasında yer almayı hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda büyüyen üniversite, araştırma ve geliştirme yatırımları ile geleceğe yatırım yapıyor.
İstinye Üniversitesinin öncelikli hedefi ülkemizin en değerli kaynağı olan gençlerimizi “fark yaratacak” bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına katılma hedefimizin temelinde bugünün gençlerini “teknoloji ve bilgi üreten” bir nesil olarak yetiştirebilmek yatmaktadır. Bu sorumlulukla hareket eden İstinye Üniversitesi bilgi, beceri, etik değerleri ile geleceğin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmektedir. İstinye Üniversitesi, bilimsel araştırmalara ve deneyimleyerek öğrenmeye önem verir. Dünya standartlarında teknik donanıma sahip laboratuvarları bünyesinde barındırır. Bu anlayışla kurulmuş olan çok amaçlı laboratuvarları, AR-GE laboratuvarları ve simülasyon laboratuvarları öğrencilerin bilimsel araştırma yaparken deneyimleyerek öğrenmesini ve kanıta dayalı öğrenme gerçekleştirmesini sağlar. 

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ile üniversiteler ve Kurucu Rektörü olduğu İstinye Üniversitesi üzerine konuştuk.

Kurucu Rektör olduğunuz İstinye Üniversitesi’nin misyonu nedir?

İstinye Üniversitesi kurulurken; Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Muharrem Usta’nın, 21. Yüzyılın Türkiye’sini kuracak bilgiyi üretmek ve bu bilgiye sahip bireyleri yetiştirmek gibi bir vizyonu vardı. Böyle bakınca, biz çok iddialı bir üniversiteyiz. Şimdiye kadar Türkiye’de hiçbir üniversite böyle bir iddiada bulunmadı. Biz bunun bir iddia olarak kalmasını istemiyoruz. Kurduğumuz araştırma merkezlerine ve akademik kadrolarımızın niteliğine bakıldığında, henüz yeni kurulmuş bir üniversite olmamıza rağmen hızla ilerlediğimizi görüyoruz. Hedefimize doğru, hızla ve planlı bir şekilde hareket ediyoruz. Ülkemiz de dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeyi planlıyor. O halde üniversitelerimizin ülkemizi ilk 10 ekonomiye taşıyacak bilgiyi üretiyor olması lazım; işte biz bu misyonla kurulmuş bir üniversiteyiz. 

İstinye Üniversitesinin iklimini nasıl tarif edersiniz?   

Üniversite iklimi konusu, benim uzmanlık alanım. Hatta yaratıcı ortamlarla ilgili yeni bir kitabım çıktı. Aslında bu kitaba daha önce başlamıştım. Ama üniversitemizin açılışıyla peş peşe gelmesi çok güzel oldu. Ben kitapta yazan noktalarla İstinye Üniversitesini çok bağdaştırıyorum. Üniversiteler teknoparklarıyla, kuluçka merkezleriyle yaratıcı ortamlar olmalıdır. Çünkü inovasyonun ortaya çıktığı alanların başında üniversiteler gelir. Bizim üniversitemizin de yaratıcı bir ortamı var. Bu ortamı sağlamak çok kolay değil. Biraz önce bahsettiğim eleştirel düşünce bunun olmazsa olmazıdır. Tabi ki eleştirel düşünce de tek başına yeterli değil. Mesela bazı bölümlerde bazı laboratuvar ihtiyaçları ortaya çıkar. Bizim Üniversitemize baktığınızda uzay üssünü andıran araştırma merkezlerimiz var. Derslikten fazla laboratuvarımız var. Böyle bir mekan dağılımına çok az yerde rastlarsınız gerçekten. Hocalarımızın bir araya geldiği ve görüşlerini paylaştığı ortamlar da gerekli. Kafelerimiz, serbest çalışma alanlarımız, öğrenci çalışma alanları ve kütüphanemiz bu amaçla tasarlandı. İnsanların bir araya gelip fikirlerini tartışabilecekleri, çaylarını içebilecekleri yerler kurguluyoruz. Üniversitemizin ikliminde; başta İstanbul’un ve Türkiye’nin, daha sonra dünyanın problemlerini çözmek için kafa yorulan bir ortam var.

Üniversitelerimiz dünya çapında hangi disiplinlerde ön plana çıkıyor?

Türkiye şu anda sağlık bilimlerinde ve mühendislikte önde. Uzun yıllar en iyi beyinlerimizi bu alanlara yönlendirdik. Son zamanlarda hukuk, psikoloji gibi alanlar yükseliyor. Elbette bunların sonuçlarını en az 10 yıl sonra alabileceğiz. Bu durumu bizden de iyi sosyal bilimcilerin çıkacağının göstergesi sayıyorum. İyi beyinlerin doğru kullanımı, toplumun yönünü tayin ediyor. Bu nedenle yüksek potansiyelli öğrencilerimiz konusunda titiz olmamız, bu potansiyeli çok doğru yönlendirmeli ve değerlendirmeliyiz. Ülkemizin teknik seviyede çok ciddi bir işgücü açığı var. Bu ihtiyacın karşılanması için üniversitelerin özel sektör ve kamu ile çok yakın işbirliği içerisinde hareket etmesi gerekiyor.Türkiye’nin 2023 hedeflerinden birisinin de dünyanın ilk on ekonomisinden biri haline gelmek olduğu düşünüldüğünde, en değerli varlığımız olan genç insan gücümüzü geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız.

Üniversiteler öğrencilerini geleceğe hazırlamada nasıl bir yol izlemeli?    

Neredeyse bütün sektörleri etkileyen bir bilgi endüstrisi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Üniversiteler eğitim içeriğini buna uygun olarak devamlı yenilemek ve geliştirmek zorunda. Örneğin; son zamanlarda yükselen bir trend olan yapay zekanın, pek çok mesleği ortadan kaldırabileceği belirtiliyor. Geleceğin teknolojileri geleceğin mesleklerini de etkileyecek. Bunları göz önünde bulundurarak öğrencilerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Öte taraftan öğrencilerimizin iletişim becerilerinin çok güçlü olması üzerinde durmamız gerekiyor. İnsanları ikna edebilme, kendini doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilme yeteneği, olmazsa olmaz bir özellik. Biz İstinye Üniversitesi olarak bütün alanlarda derslerimize iletişim yeteneğini geliştirici içerikler koyduk. Örneğin;Öğrenci hazırladığı projeyi sınıftaki diğer arkadaşlarına sunum olarak anlatıyor. Böylelikle sunum yapma ve insanlarla konuşma yetenekleri gelişiyor. Bütün bunları eğitimin içine yedirmemiz lazım. Bunun dışında öğrencilerimizin teknolojiyi çok iyi kullanabilmelerini sağlamalıyız. 

Sosyal bilimler alanında kalkınma yolunda üniversitelere nasıl bir görev düşüyor?

Kültürel anlamda kalkınmayı sürdürebilmek için sosyal bilimlerde başarılı olmamız lazım. Çünkü biz kendimize güvenimizi yeniden kazanmazsak, Türkiye olarak hiçbir zaman ilk 10 ülke arasına giremeyiz. Türkiye’de özellikle genç öğrencilerin hâlâ bir kendine güven problemi olduğunu görüyoruz. Ülke olarak çözmemiz gereken en temel mesele bu güven problemi. Bu sorunu kendi köklerimize bakarak rahat bir şekilde çözebiliriz. Çünkü biz altı asır boyunca dünyanın süper gücüydük. Örneğin; tüm derinliği ortaya çıkarıldığında, bizim müziğimiz Batı’nın müziği kadar iyi bir müzik. Bir örnek vereyim, okuduğum bir makale Itri ile Bach’ı ve Mozart’ı karşılaştırıyordu. Makaleyi okuduktan sonra popüler müzik sitelerinde Itri’yi sorguladım. Tanımlı bile değildi! Şu anda Batı, Bach’ı ve Mozart’ı en güzel şekilde yaşatmaya devam ediyor. Ancak biz Itri’yi bilmiyoruz bile. Türkiye’de bir Itri konseri çok az duyarsınız. Üstelik bu makaleyi Batılı bir kaynaktan okudum. Demek ki burada çok büyük bir hata var. Bu sebeple kendine güvenen öğrenciler yetiştirmek için, öğrencilerimize Itri’yi, Dede Efendi’yi, değerlerimizi çok iyi öğretmemiz lazım. Bunun sağlanacağı yer üniversite. Türkiye’nin ihtiyacı olan değişim eğitimle gelecek. Buna içtenlikle inanıyorum.

Küresel rekabetin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında üniversiteler öğrencilerini uluslararası rekabete nasıl hazırlamalılar?   
Bu noktada öne çıkan ilk belirleyici etken yabancı dil eğitimi. Üniversiteler açısından dünyanın bilim dili olması nedeniyle İngilizceyi çok iyi kullanmak gerekiyor. İstinye Üniversitesi olarak birçok bölümümüzün İngilizce programını da açıyoruz. Ayrıca Türkiye’deki bütün üniversitelere örnek olacak bir model uyguluyoruz. Bu modele bağlı olarak İngilizce bölümlerimizin yanı sıra Türkçe eğitim verdiğimiz bölümlerde de öğrencilerimize çok iyi seviyede İngilizce öğretiyoruz. Öğrencilere standart bir İngilizce öğretmek yerine okudukları bölüme özel bir yabancı dil eğitimi veriyoruz. Türkiye’de ilk olan bu yöntemle, tüm üniversitelerimize örnek olacak başarılı bir model diye düşünüyorum. 

Son olarak çok vurguladığımız ‘’İstinyeli’’ nedir. İstinyeli nasıl olunur?

Bu sorunun cevabı için Kurucumuz Muharrem Usta’nın önderliğinde hazırlanan “İstinyeli Manifestosu”nu kendimize referans alabiliriz. İstinyelilik manifestomuzda söylendiği gibi İstinyeli çalışkandır, liderdir, takım ruhu ile çalışır, akılcıdır, bilgiye değer verir, topluma karşı sorumludur, üretkendir, etik değerlerle yaşar, sporcudur. İstinye Üniversitesinde bu söylemler yazıda kalmaz. Ders müfredatlarından sosyal imkanlara, akademik çalışmalardan sosyal aktivitelere kadar tüm üniversite iklimi bu manifestonun temel söylemleri üzerine inşa edilmiştir.

Bu Gazeteyi okuyacak gençlere bir mesajınız var mı?  

Gençlere birçok şey söylemek mümkün. Ancak tek bir mesaja indirmek gerekirse; ‘’Kendinize güvenin’’ derim. Bunun sonucunda kendi hayatınıza dair kararları kendiniz verin. Mutlaka danışın, okuyun. Ama son kararı kendiniz verin. Başkasının sizin için tasarladığı hayatları yaşayıp, pişman olmayın.


EKET Fuarcılık tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Günleri bahar etkinlikleri 15 Mart’tabaşlıyor

Üniversite Tercih Günleri Bahar Dönemi e...

13.02.2018

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde “Bilim, sanat ve tasarım üçlüsü bir arada!”

Doç. Dr. Tolga Yazıcı başkanlığında2009 ...

13.02.2018

Klinik Psikoloji’de tezsiz yüksek lisans olanağı Usta-çırak modeli içinde yüksek lisans imkânı sunuluyor

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yü...

13.02.2018

Çocuğunuzu sömestr tatilinde siber tehlikelerden koruyun

Sömestr tatili geldi, öğrenciler için 2 ...

23.01.2018

EĞİTİMDE FELSEFENİN GÖR DEDİĞİ ERGENLİK VE “ARADA OLMA”

Daha önceki yazılarımda da üzerinde durm...

23.01.2018

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde “Bilim, sanat ve tasarım üçlüsü bir arada!”

Doç. Dr. Tolga Yazıcı başkanlığında2009 ...

23.01.2018

Değişen Dünya ve Eğitim: Hangi Üniversite?

2017 yılını geride bırakıp ülkemiz için,...

23.01.2018

Kütahya Belediyesinden Bir İlk: Açık Üniversite

Kütahya Belediyesi bir ilke imza atarak,...

23.01.2018

Bakan Yılmaz, vefat eden Münir Özkul´un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayatı...

9.01.2018

Lise öğrencilerinin yüzde 42´sinin tercihi mesleki eğitim

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik...

9.01.2018

İstinye Üniversitesi’nde, “beyin-bilgisayar arayüzü” alanının geleceği konuşuldu…

İstinye Üniversitesi tarafından düzenlen...

20.11.2017

Geleceğe Yön Veren Üniversite; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Tür...

20.11.2017

Yükseköğretimde Pazarlama İletişimi

“Pazarlama” ve “Eğitim” kavramlarını bir...

20.11.2017

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKAM) Türkiye’nin İlk ve Tek Online Kariyer Portalı ile Faaliyetlerini Genişletmeyi Hedefliyor

İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planl...

20.11.2017

Piri Reis Üniversitesi’ne “HUKUK FAKÜLTESİ” Geliyor

Piri Reis Üniversitesine Hukuk Fakültesi...

19.11.2017

İş Dünyası Çin’den Vize Kolaylığı İstedi

Okan Üniversitesi’nin düzenlediği Türkiy...

19.11.2017

Gencin Özgürleşmesi ve Aileler

"Bilmek" ve “harekete geçmek”,...

19.11.2017

Dijital Dönüşüm Sürecinde Bizi Neler Bekliyor?

Son yıllarda iletişim, ulaşım, sağlık ve...

19.11.2017

Yeni Nesle Ne Kadar Hazırız ?

Türkiye İstatistik Kurumununun raporları...

19.11.2017

Teog Yeni Sistem Açıklandı !

TEOG yerine gelen yeni lise yerleştirme ...

5.11.2017

Gaziantep Üniversite Tercih Günleri 02-03 Kasım’da Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde olacak

EKET Fuarcılık, 02-03 Kasım 2017 tarihle...

3.11.2017

4. Malatya Üniversite Tercih Günleri 26-27 Ekim’de

EKET Fuarcılık tarafından gerçekleştiril...

3.11.2017

ÖSYM Başkanından (YKS) için 23-24 Haziran açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer Yükse...

19.10.2017

Yükseköğretim giriş sınavının yeni adı “YKS” (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M...

13.10.2017

“Paniğe gerek yok, çalışmaya devam

Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü...

13.10.2017

TEOG’a 3 alternatif sistem

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG...

11.10.2017

Üniversiteye girişte sadeleştirilmiş sistem geliyor

Ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklan...

11.10.2017

Eğitimde Felsefenin gör dediği Okul-Üniversite yalnızca müfredat mı?

Eğitim ister kişilerarası ilişkide, iste...

11.10.2017

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ

Uluslararası ve ülkemiz genelinde yapıla...

11.10.2017

EKET Fuarcılık yeni Eğitim ve Öğretim dönemine hazır

Geçtiğimiz yıl 2016-2017 Eğitimi ve öğre...

11.10.2017

Topluluk Karşısında Aşağılanması, Çocuğun Akıl ve Beden Sağlığını Etkiliyor

10 yaşındaki bir öğrencinin okula ait bi...

2.10.2017

Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Suraiya Faroqhi Emeritus Profesörlük Ünvanı Aldı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYES...

2.10.2017

 

 

 

   Web Tasarım Poyraz Medya

Son 3 Sayı