Türk Eğitim Gazetesi
25.04.2024
Haber Detayı

KAGİDER ve SANOFI TÜRKİYE “GELECEĞİN KADIN LİDERLERİ” PROJESİNİ NEW YORK’TA TANITTI!


New York’ta devam eden Birleşmiş Milletler 61’inci Kadın Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)ve Sanofi Türkiye’nin düzenlediği bir basın toplantısıyla Türkiye’de 2010 yılından bu yana devam eden “Geleceğin Kadın Liderleri” projesini tanıttı. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, dernek yöneticileri ve proje ortağıSanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan’ın ve Sanofi Türkiye proje temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantı ve proje büyük ilgiyle karşılandı.
16 Mart 2017, New York.13 – 24 Mart tarihleri arasında devam eden Birleşmiş Milletler 61’inci KSK toplantılarının bu yılki ana teması “Değişen İş Düzeninde Kadınların Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi” olarak belirlendi. Çalışmalarda kadınlar ve kız çocukları açısından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri uygulanmasında elde edilen başarılar ve yaşanan zorlukların ele alındığı oturumlar da yapılıyor. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Özel Danışmanlık statüsü bulunan KAGİDER 2011 yılından bu yana
 toplantılara katılıyor ve Türkiye’den İyi Uygulama Örneği olarak bir projesini sunuyor. 61.’inci Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında bu yıl 17 Mart 2017 tarihinde ONE United Nations Plaza’da gerçekleşecek toplantı öncesi basınla buluşan KAGİDER ve Sanofi Türkiye temsilcileri proje hakkında bilgiler verdi. 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) 2010 yılında Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirdiği ve 2010 yılından bu yana Sanofi Türkiye desteği ile gerçekleştirdiği “Geleceğin Kadın Liderleri” projesi, New York’ta devam eden Birleşmiş Milletler 61’inci Kadın Statüsü Komisyonu (KSK) toplantılarında tüm dünyaya tanıtılacak. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ve Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan ile birlikte dernek yöneticilerinin ve Sanofi Türkiye proje temsilcilerinin de katıldığı ve The Marmara Otel ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına ilgi yüksek oldu.

7 yılda yaklaşık 500 mezun: Geleceğin Kadın Liderleri

KAGİDER’ ve Sanofi Türkiye’nin genç kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirdiği uzun soluklu projelerden biri olan “Geleceğin Kadın Liderleri” kapsamında üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrencisi, başarı potansiyeli yüksek ve eşit fırsata sahip olmayan genç kadınlar seçiliyor ve katılımcılara eğitim ve mentorluk desteği veriliyor.Proje, genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini kuvvetlendirmek amacıyla; onların iş arama süreçlerini kolaylaştırmayı, iletişim ağlarını genişletmeyi, iş gücüne katılımlarını sağlamayı ve sosyal duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefliyor. 

Projede yaklaşık bir hafta süren eğitimprogramı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler,kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim veriliyor. Ayrıca katılımcıların hem girişimci hem de profesyonel hayattan rol modeller ile buluşmaları sağlanıyor, Endüstri, şirket ve girişimcilik tanıtımları yapılıyor. Bugüne dek 7 dönem uygulanan programdan yaklaşık 500 kadın mezun oldu. 

Eğitimler sonrasında Geleceğin Kadın Liderleri projesinden mezun olan genç kadınlar hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimci ve mentorlerden ve daha önce programdan mezun olmuş diğer katılımcılardan destek alıyorlar. İş hayatında giderek sayısı artan Geleceğin Kadın Liderleriprogramının mezunları, çeşitli iletişim kanalları,sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla birbirlerine destek veriyorlar. 

“Geleceğin Kadın Liderleri projesininsonuçlarından ve gördüğü ilgiden memnunuz”

Toplantının açılışında bir konuşma yapan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar şunları söyledi:

“Çalışma hayatında kadın çalışan sayısının artırılması KAGİDER’intemel stratejilerinden biridir. Kadının iş gücüne katkısını arttırmanın sürdürülebilir kalkınma yaratma adına çok önemli olduğunu biliyoruz. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılımlarınınarttığını da biliyoruz. Türkiye’de kadının istihdama katılım oranı yaklaşık yüzde28 seviyesinde, yani erkeklerin istihdam oranının yarısıkadar. Bu durumu değiştirmek için hayata geçirdiğimiz projelerden biri olanGeleceğin Kadın Liderleri Projesi eğitim seviyesi yüksek kadınların desteklenmesini ve istihdama sürdürülebilir katkıda bulunmasını hedeflemektedir. Bugüne kadar çok başarılı sonuçlar aldık. Gerek projemizin sonuçlarından, gerekse de New York’ta gördüğü uluslararası ilgiden memnunuz. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan, “Yedi yıldır koşulsuz olarak desteklediğimiz Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile iş hayatına girecek kadınlarımızın, ilk adımda yanlarında olacak detaylı bir eğitim serisi ile hayatlarında fark yaratmak için çalışıyoruz. Fırsat Eşitliği odaklı yaklaşımımızla kadın iş gücünü ekonomiye kazandırmanın, sürdürülebilir kalkınmanın bir şartı olduğuna inanıyoruz. Bugüne, büyük bir özveri ile gerçekleştirdiğimiz projenin beklediğimiz hedeflere uygun sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi. 

“Genç kadınlarımıza yönelik olan bu eğitim programının ülkemizin aydınlık geleceğinde kadınlarımızın rolünü daha da güçlendireceğine tüm kalbimizle inanıyoruz” diye konuşan Özcan, “Bu bizim için oldukça önemli bir deneyim. Sanofi olarak kadınların iş hayatındaki rolünün artırılması için ortaya koyduğu global vizyon doğrultusunda istihdam ve fırsat eşitliğine yönelik projelerimizle ülkemizde toplumsal hayata katkı sağlayan öncü kuruluşlar arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz” diyerek Sanofi’nin bu projeye ne kadar büyük bir önem verdiğinin altını bir kez daha çizdi. 

Bugüne kadar 1000’den fazla kadın ile görüşmeler yapılırken yaklaşık 500 genç kadın kapsamlı eğitim programına katılıp başarıyla mezun olarak sertifikalarını aldı. “Birleşmiş Milletler Komisyonu’nda projeyi KAGİDER ile birlikte temsil etmek ve daha fazlı katkı sağlamak amacıyla görüşmelerde bulunmak bizleri oldukça heyecanlandırdı” diyen Türkan Özcan, Geleceğin Kadın Liderleri Projesini ileriki dönemde de daha ileriye taşıyacak adımları hayata geçireceklerini vurguladı. 

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Servisîmin Cömert Birced basın toplantısında Geleceğin Kadın Liderleri projesi hakkında detaylı bilgi verdi. Bugüne kadar proje kapsamında 500 genç kadının eğitim alarak mezun olduğunu belirterek proje etki analizi sonuçlarını paylaştı. Birced, projeden mezun olan genç kadınların iş ve özel yaşam dengesini kurabilmiş başarılı iş kadınları olan rol modeller ve eğitmenlerle tanışma şansı bulmaları, iş hayatıyla ilgili bilgi ve beceri kazanmaları, kendilerine olan güvenlerinin artması, kendi aralarında network oluşturmaları ve iş hayatına daha donanımlı başlamaları başlıklarının projenin güçlü yanları olduğunu ifade etti.Birced, eğitim sonrası genç kadınlara verilen mentorluk hizmetinin onların iş hayatında ilerlemesi ve başarıya ulaşmasına önemli bir katkı sağladığınıvurgulayarak“Gelecek yıllarda ülkenin her yanından daha fazla genç kadına erişmek, eğitim ve mentorluk sağlamanın yanı sıra genç kadınlara yeni vizyonlar açmak üzere Amerika’da görüşmeler de gerçekleştiriyoruz” dedi.

KSK hakkında

Kadın Statüsü Komisyonu, Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konularına değinen temel bir küresel politika yapıcı kuruluştur. 21 Haziran 1946 yılında 11 sayılı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin kararıyla ve Konsey’in işlevsel komisyonlarından biri olarak kurulan KSK dört yıllığına seçilen 45 üye ülkenin temsilcilerinden oluşuyor. KSK’nın temel amacını, kadın-erkek eşitliği ilkesinin uygulanmasını sağlamak oluşturuyor. KSK, Ekonomik ve Sosyal Konsey’esiyasi, ekonomik, sosyal ve eğitime ilişkin alanlarda kadın haklarının geliştirilmesine yönelik ve kadın hakları alanında acil çözüm gerektiren sorunlara ilişkin tavsiyelerde bulunuyor ve bu konularla ilgili raporlar hazırlıyor. KSK’nın görevleri arasında 1995 yılında gerçekleştirilen 4’üncü Dünya Kadın Konferansı (Pekin) Eylem Platformunda yer alan uygulamaların gerçekleştirilmesini düzenli bir şekilde denetlemek de yer alıyor.

KAGİDER Hakkında 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER, Eylül 2002’de 38 kadın girişimci tarafından ülke çapında faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul’da kuruldu. Dernek bugün farklı sektörlerde aktif olarak çalışan ve değer üreten 314 kadın girişimci üyesiyle büyümeye devam ediyor. Sivil Toplum Kuruluşu statüsündeki KAGİDER, kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek ve tüm karar alma süreçlerinde etkin rol alması için çalışıyor.(www.kagider.org)

Sanofi Hakkında

Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan Sanofi, hastaların ihtiyaçları doğrultusunda tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi dünya çapında sağlık alanındaki yedi güç kaynağı şunlardır: diyabet çözümleri, aşılar, yenilikçi ilaçlar, sık rastlanmayan rahatsızlıklar, tüketici ürünleri, gelişen pazarlar ve hayvan sağlığı. Sanofi Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. 


21. Yüzyıl Bilgisini Üreten Üniversite

İstinye Üniversitesi, bünyesinde "Liv Ho...

13.02.2018

EKET Fuarcılık tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Günleri bahar etkinlikleri 15 Mart’tabaşlıyor

Üniversite Tercih Günleri Bahar Dönemi e...

13.02.2018

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde “Bilim, sanat ve tasarım üçlüsü bir arada!”

Doç. Dr. Tolga Yazıcı başkanlığında2009 ...

13.02.2018

Klinik Psikoloji’de tezsiz yüksek lisans olanağı Usta-çırak modeli içinde yüksek lisans imkânı sunuluyor

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yü...

13.02.2018

Çocuğunuzu sömestr tatilinde siber tehlikelerden koruyun

Sömestr tatili geldi, öğrenciler için 2 ...

23.01.2018

EĞİTİMDE FELSEFENİN GÖR DEDİĞİ ERGENLİK VE “ARADA OLMA”

Daha önceki yazılarımda da üzerinde durm...

23.01.2018

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde “Bilim, sanat ve tasarım üçlüsü bir arada!”

Doç. Dr. Tolga Yazıcı başkanlığında2009 ...

23.01.2018

Değişen Dünya ve Eğitim: Hangi Üniversite?

2017 yılını geride bırakıp ülkemiz için,...

23.01.2018

Kütahya Belediyesinden Bir İlk: Açık Üniversite

Kütahya Belediyesi bir ilke imza atarak,...

23.01.2018

Bakan Yılmaz, vefat eden Münir Özkul´un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayatı...

9.01.2018

Lise öğrencilerinin yüzde 42´sinin tercihi mesleki eğitim

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik...

9.01.2018

İstinye Üniversitesi’nde, “beyin-bilgisayar arayüzü” alanının geleceği konuşuldu…

İstinye Üniversitesi tarafından düzenlen...

20.11.2017

Geleceğe Yön Veren Üniversite; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Tür...

20.11.2017

Yükseköğretimde Pazarlama İletişimi

“Pazarlama” ve “Eğitim” kavramlarını bir...

20.11.2017

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKAM) Türkiye’nin İlk ve Tek Online Kariyer Portalı ile Faaliyetlerini Genişletmeyi Hedefliyor

İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planl...

20.11.2017

Piri Reis Üniversitesi’ne “HUKUK FAKÜLTESİ” Geliyor

Piri Reis Üniversitesine Hukuk Fakültesi...

19.11.2017

İş Dünyası Çin’den Vize Kolaylığı İstedi

Okan Üniversitesi’nin düzenlediği Türkiy...

19.11.2017

Gencin Özgürleşmesi ve Aileler

"Bilmek" ve “harekete geçmek”,...

19.11.2017

Dijital Dönüşüm Sürecinde Bizi Neler Bekliyor?

Son yıllarda iletişim, ulaşım, sağlık ve...

19.11.2017

Yeni Nesle Ne Kadar Hazırız ?

Türkiye İstatistik Kurumununun raporları...

19.11.2017

Teog Yeni Sistem Açıklandı !

TEOG yerine gelen yeni lise yerleştirme ...

5.11.2017

Gaziantep Üniversite Tercih Günleri 02-03 Kasım’da Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde olacak

EKET Fuarcılık, 02-03 Kasım 2017 tarihle...

3.11.2017

4. Malatya Üniversite Tercih Günleri 26-27 Ekim’de

EKET Fuarcılık tarafından gerçekleştiril...

3.11.2017

ÖSYM Başkanından (YKS) için 23-24 Haziran açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer Yükse...

19.10.2017

Yükseköğretim giriş sınavının yeni adı “YKS” (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M...

13.10.2017

“Paniğe gerek yok, çalışmaya devam

Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü...

13.10.2017

TEOG’a 3 alternatif sistem

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG...

11.10.2017

Üniversiteye girişte sadeleştirilmiş sistem geliyor

Ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklan...

11.10.2017

Eğitimde Felsefenin gör dediği Okul-Üniversite yalnızca müfredat mı?

Eğitim ister kişilerarası ilişkide, iste...

11.10.2017

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ

Uluslararası ve ülkemiz genelinde yapıla...

11.10.2017

EKET Fuarcılık yeni Eğitim ve Öğretim dönemine hazır

Geçtiğimiz yıl 2016-2017 Eğitimi ve öğre...

11.10.2017

Topluluk Karşısında Aşağılanması, Çocuğun Akıl ve Beden Sağlığını Etkiliyor

10 yaşındaki bir öğrencinin okula ait bi...

2.10.2017

 

 

 

   Web Tasarım Poyraz Medya

Son 3 Sayı