Türk Eğitim Gazetesi
19.07.2024
Haber Detayı

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ


Uluslararası ve ülkemiz genelinde yapılan sınavlar sonucunda alınan başarısızlıklar sürekli tartışılmış ve hep sonuçlar üzerinde durularak yeni sistemi değiştirme çabası içerisine girilmiştir. Yapılan her sistem değişikliği soruna çözüm olmamış ve arayış sürekli devam eder hale gelmiştir. Çünkü bu güne kadar sınavlar sonucunda oluşan başarısızlıkların nedenleri üzerinde değil hep başarısızlığın sonuçları üzerinde durulmuştur. Başarısızlığın nedenleri üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış, başarısızlık hep sistemin bir sonucu olarak gösterilmiştir. Başka bir deyişle bu güne kadar yapılan bütün sınavlar bireyin ne bildiğini değil ne bilmediği ölçmüştür. Durum böyle olunca da bireyin ne bildiği hep göz ardı edilmiş, ne bilmediği ve neden öğrenemediği hiçbir şekilde araştırılmamıştır.
Geçmişten günümüze kadar gelen sınav sistemlerinin hepsinde çoktan seçmeli test soruları kullanılmıştır.  Yapılan sınavın çoktan seçmeli test oluşu şans faktörünü de işin içerisine sokmakla beraber eğitim sisteminin de buna göre şekillenmesini sağlamıştır. Artık bireyler çok kısa bir sürede çok fazla soru ile karşı karşıya kalmakta ve bu sorulara verilecek cevabı düşünmek yerine sorunun doğru cevabını soru içerisinde arama eğilimine gitmeyi yeğlemişlerdir. Böyle olunca da birey günlük yaşantısında da bütün sorulara tek kelimelik cevaplar verir bir duruma gelmiştir. Yeni bir şeyler üretmek, yeni fikirler ortaya koymak yerine kendisine sunulan seçenekler arasından doğruyu bulmak daha kolay ve puan getirici olmuştur. Kendini ifade edemeyen, ifade etmek zorunda kalsa sadece bir kelimeyle ifade etmekle yetinen, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerden uzak duran birey profili ortaya çıkmıştır.
 
Maalesef durum sadece bununla da kalmamıştır. Çoktan seçmeli testler bireyleri kolaycılık ve hazırcılığa alıştırıp diğer özelliklerini kullanmalarını engellediği için Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması'nda (TIMSS) ülkemizin başarısız olmasında da en büyük rolü oynamıştır.  

Sonuç odaklı değerlendirmelerden vazgeçerek sebep odaklı değerlendirmelerin yapılması; ilden ile hatta okuldan okula farklılık gösteren değerlendirmelerin ortak hale getirilmesi; öğrenmeyi etkileyen faktörleri belirleyici araştırmalar yaparak bu faktörleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılması; öğrencilere çoktan seçmeli test soruları yerine açık uçlu ve öğrencinin ne bildiğini ölçen sorular sorularak öğrencilerin düşünmeye ve üretmeye yönlendirilmesi; okul, öğretmen, öğrenci ve velilere yapılan analizlerle geri bildirimde bulunulması  eğitim ve öğretimde niteliğin arttırılmasını sağlayabilir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün organizasyonuyla illerde Ölçme Değerlendirme Merkezleri’nin (ÖDM) kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde örgütlenmesini tamamlamış, görev alacak personellere yoğun bir eğitim programı uygulandıktan sonra 25 ilde Ölçme Değerlendirme Merkezleri (ÖDM) kurulmuştur. 

Ölçme Değerlendirme Merkezleri (ÖDM)  il genelinde;

A) “Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme” projesi ile eğitimde öğrenci gelişimini izleme çalışmaları yapacaktır. 
B)"Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi" (ABİDE) projesi ile temel eğitimde olan öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanma becerileri ile üst düzey zihinsel becerilere sahip olma düzeyleri ortaya çıkarılacaktır. 
Örgün eğitim kapsamındaki öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenebilmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi için yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerden ölçme araçları/ anketler yoluyla veri toplanacak ve yapılan analizlerin sonuçları okul, öğretmen, veli ve öğrenciye geri bildirim olarak verilecektir. 
Ölçme Değerlendirme Merkezleri’nin (ÖDM) çalışmaları sonucunda;
1. İllerin eğitim gelişimleri belirlenecek
2. İl düzeyinde öğrenme çıktıları oluşacak
3. Öğrenme çıktılarını etkileyen faktörler ve etkileme düzeyleri belirlenecek
4. Uygulanan programların ve kazanımların etkinliği belirlenecek
5. Öğrencilerin akademik düzeyleri ve öğrenme eksiklikleri tespit edilecek
6. Çevrenin, ailenin ve okulun öğrenme çıktılarına katkısını ortaya koyacak
7. Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı tamamlayıcı eğitimleri belirleyecek
8. İllerin ve okulların sorunlarını tespit ederek sorunlarını giderme imkânı verecek
9. Her okul için bir değerlendirme raporu çıkarılarak okul bazlı izleme yapılacaktır
10. Okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu konular ile ilgili eğitimler düzenleyecektir.


21. Yüzyıl Bilgisini Üreten Üniversite

İstinye Üniversitesi, bünyesinde "Liv Ho...

13.02.2018

EKET Fuarcılık tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Günleri bahar etkinlikleri 15 Mart’tabaşlıyor

Üniversite Tercih Günleri Bahar Dönemi e...

13.02.2018

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde “Bilim, sanat ve tasarım üçlüsü bir arada!”

Doç. Dr. Tolga Yazıcı başkanlığında2009 ...

13.02.2018

Klinik Psikoloji’de tezsiz yüksek lisans olanağı Usta-çırak modeli içinde yüksek lisans imkânı sunuluyor

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yü...

13.02.2018

Çocuğunuzu sömestr tatilinde siber tehlikelerden koruyun

Sömestr tatili geldi, öğrenciler için 2 ...

23.01.2018

EĞİTİMDE FELSEFENİN GÖR DEDİĞİ ERGENLİK VE “ARADA OLMA”

Daha önceki yazılarımda da üzerinde durm...

23.01.2018

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde “Bilim, sanat ve tasarım üçlüsü bir arada!”

Doç. Dr. Tolga Yazıcı başkanlığında2009 ...

23.01.2018

Değişen Dünya ve Eğitim: Hangi Üniversite?

2017 yılını geride bırakıp ülkemiz için,...

23.01.2018

Kütahya Belediyesinden Bir İlk: Açık Üniversite

Kütahya Belediyesi bir ilke imza atarak,...

23.01.2018

Bakan Yılmaz, vefat eden Münir Özkul´un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayatı...

9.01.2018

Lise öğrencilerinin yüzde 42´sinin tercihi mesleki eğitim

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik...

9.01.2018

İstinye Üniversitesi’nde, “beyin-bilgisayar arayüzü” alanının geleceği konuşuldu…

İstinye Üniversitesi tarafından düzenlen...

20.11.2017

Geleceğe Yön Veren Üniversite; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Tür...

20.11.2017

Yükseköğretimde Pazarlama İletişimi

“Pazarlama” ve “Eğitim” kavramlarını bir...

20.11.2017

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKAM) Türkiye’nin İlk ve Tek Online Kariyer Portalı ile Faaliyetlerini Genişletmeyi Hedefliyor

İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planl...

20.11.2017

Piri Reis Üniversitesi’ne “HUKUK FAKÜLTESİ” Geliyor

Piri Reis Üniversitesine Hukuk Fakültesi...

19.11.2017

İş Dünyası Çin’den Vize Kolaylığı İstedi

Okan Üniversitesi’nin düzenlediği Türkiy...

19.11.2017

Gencin Özgürleşmesi ve Aileler

"Bilmek" ve “harekete geçmek”,...

19.11.2017

Dijital Dönüşüm Sürecinde Bizi Neler Bekliyor?

Son yıllarda iletişim, ulaşım, sağlık ve...

19.11.2017

Yeni Nesle Ne Kadar Hazırız ?

Türkiye İstatistik Kurumununun raporları...

19.11.2017

Teog Yeni Sistem Açıklandı !

TEOG yerine gelen yeni lise yerleştirme ...

5.11.2017

Gaziantep Üniversite Tercih Günleri 02-03 Kasım’da Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde olacak

EKET Fuarcılık, 02-03 Kasım 2017 tarihle...

3.11.2017

4. Malatya Üniversite Tercih Günleri 26-27 Ekim’de

EKET Fuarcılık tarafından gerçekleştiril...

3.11.2017

ÖSYM Başkanından (YKS) için 23-24 Haziran açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer Yükse...

19.10.2017

Yükseköğretim giriş sınavının yeni adı “YKS” (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M...

13.10.2017

“Paniğe gerek yok, çalışmaya devam

Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü...

13.10.2017

TEOG’a 3 alternatif sistem

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG...

11.10.2017

Üniversiteye girişte sadeleştirilmiş sistem geliyor

Ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklan...

11.10.2017

Eğitimde Felsefenin gör dediği Okul-Üniversite yalnızca müfredat mı?

Eğitim ister kişilerarası ilişkide, iste...

11.10.2017

EKET Fuarcılık yeni Eğitim ve Öğretim dönemine hazır

Geçtiğimiz yıl 2016-2017 Eğitimi ve öğre...

11.10.2017

Topluluk Karşısında Aşağılanması, Çocuğun Akıl ve Beden Sağlığını Etkiliyor

10 yaşındaki bir öğrencinin okula ait bi...

2.10.2017

Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Suraiya Faroqhi Emeritus Profesörlük Ünvanı Aldı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYES...

2.10.2017

 

 

 

   Web Tasarım Poyraz Medya

Son 3 Sayı